STIFTELSEN SVENSK INDUSTRIDESIGN

STIFTELSEN SVENSK INDUSTRIDESIGN

svid

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, har sedan 1989 arbetat för att sprida kunskap om design som utvecklingskraft och konkurrensmedel. Organisationen arbetar för att design ska användas i allt innovations- och förändringsarbete. Genom att ha användaren i centrum för utveckling skapas fantastiska, attraktiva erbjudanden. Det gynnar företag, offentlig verksamhet, samhället, Sverige. Men framför allt gynnar det användaren.

För ytterligare information om verksamheten hos SVID besök gärna organisationens hemsida

www.svid.se

Stäng meny