Alla goda ting är tre

Till DiV är nya och etablerade företag och oganisationer välkomna med frågor och funderingar kring vad design är och på vilket sätt det kan göra skillnad i den egna verksamheten. 

Vi erbjuder: 

Kompetens

Utbildningsprojekt
Designgenomgångar
Föreläsningar

Rådgivning

Utbildningar
Projekt
Designskydd

Nätverk

Nätverksträffar
Inspiration
Designmäkleri

Vilka är vi?


Design i Västernorrland (DiV) är en ideell förening som verkar för ökad designmognad i Västernorrland.

Organisationen:

Organisationen har sedan 2007 arbetat i sin nuvarande form som en ideell förening utifrån ett brett perspektiv för att underlätta för företag och offentlig verksamhet att implementera design och designmetodik på operationell, taktisk och strategisk nivå.

Vi driver en basverksamhet för att utveckla och stärka den generella synen på design samt driver och genomför därtill olika projekt som syftar till att stärka regionen med hjälp av design. Branscher som vi specifikt arbetat med Cleantech, handel och service. Vi har även ett nära samarbete med Mittuniversitetet och samverkar ofta med kommuner och landsting.

Aktuella områden som vi i dagsläget arbetar med är tillgänglighet, vård och omsorg samt tvärdisciplinära mötesplatser för lärande, idéutveckling och framtagande av prototyper.

Vi har följande verksamhet:

 • Att aktivt bearbeta företag och offentlig sektor att implementera design thinking och designmetodik i sin verksamhet.
 • Att aktivt arbeta med kompetensutveckling inom företag, offentlig sektor, skola och universitet.
 • Att skapa fler arbetstillfällen inom designområdet.
 • Att agera kontaktförmedlare mellan skola, universitet, näringsliv och offentlig sektor.
 • Att aktivt medverka i regionala utvecklingsprojekt där design är en viktig framgångsfaktor.
 • Att utgöra nätverk för designfrågor, designers och designintresserade i regionen.

    

Medlemskap: 

Vill din organisation eller ditt företag söka medlemskap hos Design i Västernorrland? Från 2017 erbjuder vi förutom medlemskapet i DIV även möjligheten till ett kopplat medlemskap i den nationella organisationen Design Region Sweden. Detta betyder att du, förutom stödet inom regional utveckling med koppling till designområdet, även har möjligheten till ett nationellt nätverk i frågor som rör design.

Medlemsavgifter: 

 • Företag/organisationer med omsättning < 10 MSEK – 2500kr(Varav 500kr är medlemsavgift)
 • Företag/organisationer med omsättning > 10 MSEK – 5000kr(varav 500kr är medlemsavgift)
 • Tillägg: Medlemskap i Design Region Sweden + 1000kr.
 För ytterligare information om detta vänligen kontakta oss.
 
Nuvarande medlemmar i DiV:
 • Edmolift AB – www.edmolift.se
 • Thermotech Scandinavia – www.termotech.se
 • Almi Företagspartner Mitt AB – www.vasternorrland.almi.se
 • Bizmaker – www.bizmaker.se
 • Metso Paper Sundsvall AB – www.metso.com
 • Härnösands Kommun – www.harnosand.se
 • Sollefteå Kommun – www.solleftea.se
 • Sundsvalls Kommun – www.sundsvall.se
 
 
 
 
 
 • Bengt Sandström – Design i Västernorrland IF, Ordförande
 • Birgith Olsson Johansson – Region Västernorrland, Ordinarie ledamot
 • Reinhold Hellgren – Sundsvalls kommuns representant, Ordinarie ledamot
 • Stina Juhlin – VD, Myra Industriell Design AB, Ordinarie ledamot
 • Mikael Marklund – Lektor och ansvarig för industridesign programmet, Mittuniversitetet, Ordinarie ledamot
 • Jonas Bodström – Utveckling och Innovation – Region Västernorrland
 • Stefan Andersson

Styrelsen

Stäng meny