Alla goda ting är tre

Till DiV är nya och etablerade företag och organisationer välkomna med frågor och funderingar kring vad design är och på vilket sätt det kan göra skillnad i den egna verksamheten.

Det här erbjuder vi:

KOMPETENS

Utbildningsprojekt
Designgenomgångar
Föreläsningar

RÅDGIVNING

Utbildningar
Projekt
Designskydd

NÄTVERK

Nätverksträffar
Inspiration
Designmäkleri

Vilka är vi?

Design i Västernorrland (DiV) är en ideell förening som verkar för ökad designmognad i Västernorrland.

Organisationen:

Organisationen har sedan 2007 arbetat i sin nuvarande form som en ideell förening utifrån ett brett perspektiv för att underlätta för företag och offentlig verksamhet att implementera design och designmetodik på operationell, taktisk och strategisk nivå.

Vi driver en basverksamhet för att utveckla och stärka den generella synen på design samt driver och genomför därtill olika projekt som syftar till att stärka regionen med hjälp av design. Vi har ett nära samarbete med Mittuniversitetet och samverkar ofta med kommuner och landsting.

Aktuella områden som vi i dagsläget arbetar med är tillgänglighet, vård och omsorg samt tvärdisciplinära mötesplatser för lärande, idéutveckling och framtagande av prototyper.

Design i Västernorrland arbetar med att:

 • driva utveckling inom designområdet.
 • vara en arena för kreativ samhällsutveckling.
 • använda de globala målen strategiskt för att lära ut men även inspirera barn och ungdomar att själva hitta lösningar på klimatpåverkan.
 • använda design för att uppfylla de regionala utvecklingsmålen, arbeta för ökad designmognad samt lyfta dess betydelse för tillväxt och attraktionskraft.
 • verka för att destinationer, organisationer och företag ska utvecklas genom design.
 • verka för att designbranschen drar nytta av och ställer om till nya förutsättningar.
 • aktivt sprida kunskap om designområdet till kommunerna.
 • aktivt bedriva omvärldsbevakning inom det egna området i synnerhet samt kulturområdet i allmänhet.
 • samverka interregionalt och nationellt för att stärka Design i Västernorrland som en regional nod till SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

Medlemskap:

Vill din organisation eller ditt företag söka medlemskap hos Design i Västernorrland? Från 2017 erbjuder vi förutom medlemskapet i DIV även möjligheten till ett kopplat medlemskap i den nationella organisationen Design Region Sweden. Detta betyder att du, förutom stödet inom regional utveckling med koppling till designområdet, även har möjligheten till ett nationellt nätverk i frågor som rör design.

Medlemsavgifter:

 • Företag/organisationer med omsättning < 10 MSEK – 2500 kr (varav 500 kr är medlemsavgift)
 • Företag/organisationer med omsättning > 10 MSEK – 5000 kr (varav 500 kr är medlemsavgift)
 • Tillägg: Medlemskap i Design Region Sweden + 1000 kr.

För ytterligare information om detta vänligen kontakta oss.

Nuvarande medlemmar i DiV

Medlemsföretag och organisationer

Styrelsen (samtliga även medlemmar)   

 • Mikael Marklund – Lektor och ansvarig för industridesign programmet, Mittuniversitetet, Ordförande
 • Reinhold Hellgren – Sundsvalls kommuns representant, Ordinarie ledamot
 • Stina Juhlin – VD, Myra Industriell Design AB, Rådgivande roll
 • Jonas Boström – Health Specialist, CGI – Affärsområde Norr, Ordinarie ledamot
 • Stefan Andersson – VD, Teknikresurs, Ordinarie ledamot
 • Jonas Olsson – VD, SVID, Ordinarie ledamot

Medlemmar privat

 • Mona Wärdell – Industridesigner, koordinator och projektledare, SVID och Mittuniversitetet
 • Kerttu Heiskanen – Industridesigner och Universitetsadjunkt, Mittuniversitetet
Stäng meny