DESIGN REGION SWEDEN

DESIGN REGION SWEDEN

DRS

Design Region Sweden (DRS) består av ett erfaret team av projektledare, affärsutvecklare och forskare från norr till söder, med mångårig erfarenhet av operativa insatser i alla landets regioner. DRS har även ett väl inarbetat nätverk gentemot myndigheter, företag, organisationer och offentliga verksamheter. Övertygade om att processer baserade på designmetodik är ett av de starkaste verktygen som finns idag när det gäller utveckling arbetar DRS i ett brett spektra av områden och insatser.

Design i Västernorrland är aktiv i DRS genom att i samverkan arbeta för att informera och förmedla värdet av god design samt att driva gemensamma projekt för att öka den generella designmognaden hos företag och offentlig verksamhet.

Från 2017 erbjuder nu även DIV möjligheten till medlemskap i DRS genom anslutning till DIV. För mer information vänligen kontakta Bengt Sandström alternativt Magnus Sandebree.

För ytterligare information om verksamheten hos DRS besök gärna organisationens hemsida

www.designregionsweden.se

Stäng meny