Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi

Hej företagare!
Vill du tillsammans med andra stärka och utveckla ett mer hållbart företagande? Eller kanske vet du om något företag som har en vilja att utveckla dessa tankar?

Vi söker nu 10-20 företag i Västernorrland samt Jämtland Härjedalen som tillsammans vill anta utmaningen att ställa om för att möta en morgondag utifrån ett mer cykliskt tänkande. Utvecklingsresan görs tillsammans av deltagarna och i samspel med extern expertis.

För mer information och intresseanmälan klicka nedan:

Cirkulär ekonomi – för ett mer hållbart företagande

Stäng meny