OM DESIGN

Design beskrivs på olika sätt inom olika områden. Design i Västernorrland utgår från design som metodik och arbetsprocess. Definition av design SVID: Design är en arbetsprocess för att utveckla lösningar på ett medvetet och innovativt sätt där både funktionella och estetiska krav ingår med utgångspunkt från brukarens…

Fortsätt läsa

FÖRETAG

DIV IF ska underlätta för dig som företagare (eller för dig som leder en myndighet/organisation) att implementera design och designmetodik i din verksamhet. Vi är helt övertygade om – och det bekräftas av ett antal oberoende undersökningar - att det ökar företagets konkurrenskraft och bidrar till en…

Fortsätt läsa

UTBILDNING

Den viktigaste förutsättningen för att snabbt nå en hög designmognad i regionen är att Mittuniversitetets designutbildningar håller hög klass och är attraktiv. Elev-, projekt- och examensarbeten samt forskningsuppdrag kommer att bidra till detta. De industridesigner och designingenjörer som utexamineras och arbetar i regionen medverkar också till den…

Fortsätt läsa
Stäng meny