Design i Västernorrland

Vi arbetar sedan 2004 med att hjälpa företag och organisationer att uppleva fördelarna med att tillämpa  designmetodik och design thinking i sina utvecklingsprocesser.

Genom kompetens, rådgivning och vårt nätverk arbetar vi för att fler ska kunna påbörja sin designresa.

Producerande företag, organisationer och tjänsteföretag kan alla vinna på att låta designtänkandet bli en del av organisationens DNA.    

  

Den 12 oktober 2021 lanserade Design i Västernorrland och Designcentrum vid Region Jämtland Härjedalen en plattform för design i Mittsverige.
Besök designscen.se!

KOMPETENS

Utbildningsprojekt
Designgenomgångar
Föreläsningar

RÅDGIVNING

Utbildningar
Projekt
Designskydd

NÄTVERK

Nätverksträffar
Inspiration
Designmäkleri

Stäng meny