VÄNNER

VÄNNER

Vanner-linje

Det finns många duktiga aktörer i vårt avlånga land som liksom vi arbetar för en ökad designmognad och med design som metodik och arbetsprocess som tar sin utgångspunkt i användarens behov, oavsett det gäller utveckling av varor, tjänster, processer, budskap eller miljöer. Nedan finner du några av våra nära vänner!

Regionalt Designcentrum Jämtland

Regionalt Designcentrum Jämtland arbetar för att människor, organisationer och hela Jämtlands län ska utvecklas med hjälp av design. Genom exempelvis seminarier, utställningar, rådgivning och olika utvecklingsprojekt vill vi synligöra och utveckla designområdet här i regionen.

www.designjamtland.se

Mittuniversitetet

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud inom samhällsvetenskap, beteendevetenskap, media, vård, lärarutbildning, IT, naturvetenskap, teknik samt språk och andra humanioraämnen. Lärosätet arbetar med att utveckla program med tydliga yrkesidentiteter, program i nära samverkan med forskningen och program som går över vetenskapsområdesgränser.

 

Industridesign

MiunID

Teknisk design

MiunTD

Grafisk design

MiunGD

MIUN Innovation

MiunInn

Design Region Sweden

Design Region Sweden (DRS) består av ett erfaret team av projektledare, affärsutvecklare och forskare från norr till söder, med mångårig erfarenhet av operativa insatser i alla landets regioner. DRS har även ett väl inarbetat nätverk gentemot myndigheter, företag, organisationer och offentliga verksamheter. Övertygade om att processer baserade på designmetodik är ett av de starkaste verktygen som finns idag när det gäller utveckling arbetar DRS i ett brett spektra av områden och insatser.

www.designregionsweden.se

SVID

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, har sedan 1989 arbetat för att sprida kunskap om design som utvecklingskraft och konkurrensmedel. Organisationen arbetar för att design ska användas i allt innovations- och förändringsarbete. Genom att ha användaren i centrum för utveckling skapas fantastiska, attraktiva erbjudanden. Det gynnar företag, offentlig verksamhet, samhället, Sverige. Men framför allt gynnar det användaren.

www.svid.se

 

Ytterligare Vänner

Landstinget Västernorrland Regional Utveckling

Sundsvalls kommun

Åkroken Science Park

Almi

 

Stäng meny