Alla goda ting är tre

Vi vill hjälpa er att påbörja något extraordinärt. 

Kompetens

Utbildningsprojekt
Designgenomgångar
Föreläsningar

Rådgivning

Utbildningar
Projekt
Designskydd

Nätverk

Nätverksträffar
Inspiration
Designmäkleri

Vilka är vi?

Design i Västernorrland (DIV) är en ideell förening som verkar för att skapa en ökad designmognad i Västernorrland samt dess kringliggande regioner.

Organisationen:

Organisationen har sedan 2007 arbetat i sin nuvarande form som en ideell förening utifrån ett brett perspektiv för att underlätta för företag och offentlig verksamhet att implementera design och designmetodik på operationell, taktisk och strategisk nivå.

Vi driver en basverksamhet för att utveckla och stärka den generella synen på design samt driver och genomför därtill olika projekt som syftar till att stärka regionen med hjälp av design. Branscher som vi specifikt arbetat med Cleantech, handel och service. Vi har även ett nära samarbete med Mittuniversitetet och samverkar ofta med kommuner och landsting.

Aktuella områden som vi i dagsläget arbetar med är tillgänglighet, vård och omsorg samt tvärdisciplinära mötesplatser för lärande, idéutveckling och framtagande av prototyper.

Vi har följande verksamhet:

 • Att aktivt bearbeta företag och offentlig sektor att implementera design och designmetodiken i sin verksamhet.
 • Att aktivt arbeta med kompetensutveckling inom företag, offentlig sektor, skola och universitet.
 • Att skapa fler arbetstillfällen inom designområdet.
 • Att agera kontaktförmedlare mellan skola, universitet, näringsliv och offentlig sektor.
 • Att aktivt medverka i regionala utvecklingsprojekt där design är en viktig framgångsfaktor.
 • Att driva ett fysiskt och virtuellt kommunikationscentrum för design
 
Våra kontaktuppgifter:
Kent Lindberg – VD
Telefon: 070-337 47 02
Mail: kent@div.se
Mona Wärdell – Projektledare
Telefon: 076-786 28 28
Mail: mona@div.se

Bengt Sandström – Styrelseordförande
Telefon: 070-678 03 48
Mail: bengt.sandstrom@div.se

    

Medlemskap: 

Vill din organisation eller ditt företag söka medlemskap hos Design i Västernorrland? Från 2017 erbjuder vi förutom medlemskapet i DIV även möjligheten till ett kopplat medlemskap i den nationella organisationen Design Region Sweden. Detta betyder att du, förutom stödet inom regional utveckling med koppling till designområdet, även har möjligheten till ett nationellt nätverk i frågor som rör design.

Medlemsavgifter: 

 • Företag/organisationer med omsättning < 10 MSEK – 2500kr(Varav 500kr är medlemsavgift)
 • Företag/organisationer med omsättning > 10 MSEK – 5000kr(varav 500kr är medlemsavgift)
 • Tillägg: Medlemskap i Design Region Sweden + 1000kr.
 För ytterligare information om detta vänligen kontakta oss.
 
Nuvarande medlemmar i DIV:
 • Edmolift AB – www.edmolift.se
 • Thermotech Scandinavia – www.termotech.se
 • Almi Företagspartner Mitt AB – www.vasternorrland.almi.se
 • Åkroken Sciencepark AB – www.akroken.se
 • Metso Paper Sundsvall AB – www.metso.com
 •  Härnösands Kommun – www.harnosand.se
 • Sollefteå Kommun – www.solleftea.se
 
 
 
 
 
 • Bengt Sandström – Design i Västernorrland IF, Ordförande
 • Anna-Karin Sjölund – Ordförande i Regionala utvecklingsutskottet, Landstinget Västernorrland, Ordinarie ledamot
 • Reinhold Hellgren – Sundsvalls kommuns representant, Ordinarie ledamot
 • Stina Juhlin – VD, Myra Industriell Design AB, Ordinarie ledamot
 • Mikael Marklund – Lektor och ansvarig för industridesign programmet, Mittuniversitetet, Ordinarie ledamot
 • Marie Wiklund – Rådgivningschef, ALMI Mitt, Ordinarie ledamot
 • Anders Lidén – Lidén i Loo AB, Ordinarie ledamot

Styrelsen

BESÖK OSS

Om du har vägarna förbi så är du varmt välkommen in till vårt kontor på ett möte eller en kopp kaffe.

Grönborg
Storgatan 73
852 30 Sundsvall

RING OSS

Har du frågor eller kanske sugen på ett möte? Slå oss en pling så löser vi det.

Mona Wärdell
076-786 28 28

Kent Lindberg
070-337 47 02

MAILA OSS

Om tiden inte finns till ett besök eller samtal så tar vi gärna emot ett mail.

mona@div.se

kent@div.se

Stäng meny