oktober 27, 2014

OM DIV

Design i Västernorrland (DiV) verkar för att skapa en ökad designmognaden i Västernorrland samt dess kringliggande region. Organisationen har sedan 2007 arbetat i sin nuvarande form som ideell förening utifrån ett brett perspektiv för att underlätta för företag och offentlig verksamhet att implementera design och designmetodik på operationell, taktisk och strategisk nivå. DiV har ett nära samarbete med Mittuniversitetet och samverkar även ofta med kommuner och landsting. DiV driver en basverksamhet för att utveckla och stärka den generella synen på design samt driver och genomför därtill olika projekt som syftar till att stärka regionen med hjälp av design. Branscher som DiV specifikt arbetat med är exempelvis Cleantech, handel och service. Aktuella områden som DiV i dagsläget arbetar med är bland annat tillgänglighet, vård och omsorg samt tvärdisciplinära mötesplatser för lärande, idéutveckling och prototypframtagning.

Design i Västernorrland IF är en ideell förening med följande verksamhet;


–  Att aktivt bearbeta företag och offentlig sektor att implementera design och designmetodiken i sin verksamhet.
–  Att aktivt arbeta med kompetensutveckling inom företag, offentlig sektor, skola och universitetet.
–  Att skapa fler arbetstillfällen inom designområdet.
–  Att agera kontaktförmedlare mellan skola, universitet, näringsliv och offentlig sektor.
–  Att aktivt medverka i regionala utvecklingsprojekt där design är en viktig framgångsfaktor.
–  Att driva ett fysiskt och virtuellt kommunikationscentrum för design.

Medlemskap

Vill din organisation eller ditt företag söka medlemskap i Design i Västernorrland?

Från 2017 erbjuder vi förutom medlemskapet i DiV även möjligheten till ett kopplat medlemskap i den nationella organisationen Design Region Sweden. Detta betyder att du förutom stödet inom regional utveckling med koppling till designområdet även har möjligheten till ett nationellt nätverk i frågor som rör design.

Medlemsavgifter

Företag/Organisationer med omsättning < 10 MSEK – 2 500 kr (varav 500 kr är medlemsavgift)

Företag/Organisationer med omsättning > 10 MSEK – 5 000 kr (varav 500 kr är medlemsavgift)

Tillägg: Medlemskap Design Region Sweden + 1 000 kr.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Kent Lindberg, VD
Telefon: 070-337 47 02
E-post: kent(at)div.se

Mona Wärdell, Projektledare
Telefon: 076-786 28 28
E-post: mona(at)div.se

Bengt Sandström, Styrelseordförande
Telefon: 070-678 03 48
E-post: bengt.sandstrom(at)div.se


Styrelse

Bengt Sandström
Design i Västernorrland IF, Ordförande
Anna-Karin Sjölund
Ordförande i Regionala utvecklingsutskottet, Landstinget Västernorrland, Ordinarie ledamot
Reinhold Hellgren
Sundsvalls kommuns representant, Ordinarie ledamot
Stina Juhlin
VD, Myra Industriell Design AB, Ordinarie ledamot
Mikael Marklund
Lektor och ansvarig för industridesign programmet, Mittuniversitetet, Ordinarie ledamot
Marie Wiklund
Rådgivningschef, ALMI Mitt, Ordinarie ledamot
Anders Lidén
Lidén i Loo AB, Ordinarie ledamot

Medlemmar
1. Edmolift AB
www.edmolift.se2. Thermotech Scandinavia AB
www.thermotech.se

3. Almi Företagspartner Mitt AB
www.vasternorrland.almi.se

4. Åkroken Sciencepark AB
www.akroken.se

5. Metso Paper Sundsvall AB
www.metso.com

6. Härnösands Kommun
www.harnosand.se

7. Sollefteå Kommun
www.solleftea.se