FÖRETAG

FÖRETAG

Foretag-linje

DIV IF ska underlätta för dig som företagare (eller för dig som leder en myndighet/organisation) att implementera design och designmetodik i din verksamhet. Vi är helt övertygade om – och det bekräftas av ett antal oberoende undersökningar – att det ökar företagets konkurrenskraft och bidrar till en snabbare utveckling företaget.

För att komma dit arrangerar vi föredrag, seminarier och workshops som ger dig kunskap om designens möjligheter och tillfälle att personligen träffa industridesigner och deras kunder. Vi driver och genomför olika branschprojekt. Branscher som vi bland annat arbetet med är besöksnäring, Cleantech, handel och serviceföretag.

Tjänster:

Behöver du hjälp med något inom designområdet så kan DIV IF i många fall hjälpa dig.  Det kan gälla att hitta en designer som är verksam i regionen eller som är specialiserad på ett visst område, att hitta en designutbildning för dig eller dina kollegor eller att få kontakt med någon som redan påbörjat sin designresa och som är/har varit i en situation som liknar din. Vi kan också hjälpa till med förmedling av projekt- och examensarbeten samt praktikplatser. DIV IF kan också ge rådgivning om var företag/organisationer kan söka ekonomiskt stöd för designinsatser.

Stäng meny