DESIGNSNACK

DESIGNSNACK

designsnack-linje

Designsnack är ett forum där designintresserade individer under enklare former samt med opretentiös inställning diskuterar olika ämnen där design kan göra skillnad och möjligheter som design kan bidra med inom det givna ämnets ram. Designsnack hålls en gång i månaden under kvällstid och består av en föreläsning samt en där på följande diskussion. Hela aktiviteten hålls under en fast tidsram av en timme.

Platsen för träffarna är Blå Studion – Våning 4 Design Huset (R-huset) och tiden 19:00 – 20:00.

Vill du ha information om när nästa Designsnack körs så sänd oss gärna ett meddelande med din e-post så får du information inför varje event.

Tidigare ämnen som bland annat berörts:

 

Bättre Grannskap och Design

 

Kvantmekanik och Design

 

Additiv tillverkning

 

Design av information

 

 

 

 

 

wpengine

This is the "wpengine" admin user that our staff uses to gain access to your admin area to provide support and troubleshooting. It can only be accessed by a button in our secure log that auto generates a password and dumps that password after the staff member has logged in. We have taken extreme measures to ensure that our own user is not going to be misused to harm any of our clients sites.
Stäng meny